21 PRAKTICKÝCH RAD JAK ZAČÍT S PODNIKÁNÍM- DRUHÁ ČÁST

V první části jsme si prošli prvních 6 praktických kroků, které je potřeba si ujasnit, než se pustíme do jakéhokoliv podnikání.

 

Dnes nás čeká další série tří praktických rad, které vám pomůžou při realizaci vašeho podnikatelského nápadu.

7. JAK ZAČÍT PLÁNOVAT ČAS NA PODNIKÁNÍ

 

To je nejčastejší otázka začínajících podnikajících maminek na mateřské dovolené. Moje odpověď je plánujte efektivně. Ze začátku s tím budete mít možná problém. Upřímně ani já jsem to neuměla.

Organizace času je při podnikání na mateřské dovolené ta nejdůležitější věc. Pokud se  hned na začátku naučíte dobře plánovat svůj podnikatelský čas, tak i Vaše  výdělky se stanou plánovanými. Pokud nebudete dobře plánovat a budete pracovat nahodile, tak i výdělky z podnikání budou jen nahodilé a nepravidelné.

Jak tedy na to než se se do jakéhokoliv podnikání pustíte?

 

1.Ujasněte si nejprve to, kolik času můžete skutečně věnovat svému podnikání denně.

Je to hodina denně? Dvě? Půl den? Nebo je pro Vás přijatelnější pracovat třeba dva dny v týdnu od rána do večera a potom mít zbytek týdne čas na děti a rodinu? Máte možnost hlídání? Jak často a na jak dlouho?  Důležitá je na začátku podnikání pravidelnost. Vytvořit si pravidelný podnikatelský režim, který je pokud možno dlouhodobě neměnný, je základ.

Samozřejmě, že mohou nastat nepředvídatelné okolnosti, například onemocní dítě nebo potřebujete cokoliv zařídit, ale pravidlenost a dodržení naplánovaných kroků a cílů Vám rychleji podnikání rozběhnou. Proto je na začátek důležité mít zcela jasno o tom, kolik hodin měsíčně, týdně i denně můžete věnovat svému podnikání.

2. krok – Pořiďte si diář

 plánování - diář

Diář je dobré mít týdenní, abyste měla přehled, jak bude celý týden u Vás probíhat. Plánujte pravidelně. Udělejte si zcela  konkrétní měsíční plán, co chcete daný měsíc splnit. Kam se chcete posunout. Poté své plány rozložte do jednotlivých týdnů a posléze i do jednotlivých dnů. Důležitým momentem je, se naplánováného diáře držet a snažit se splnit to, co je v něm napsané. Z vlastní zkušenosti vím, že to je ta nejtěžší věc na celém plánování :-).

 

Často se mi na začátku podnikání stávalo, že jsem měla diář dokonale naplánovaný, ale své plány jsem pouze přepisovala ze dne na den. Tento postup rozhodně není správný. Neustálým přepisováním úkolů totiž peníze bohužel nevyděláte.

 

Plánování času na rozjezd podnikání je zvláště na mateřské dovolené nejdůležitějším momentem. Pokud budete důsledná ve svém plánování hned na začátku, velmi rychle zjistíte, kolik času jste schopna věnovat podnikání, kolik dětem, kolik povinnostem v domácnosti, kolik relaxu i koníčkům.

 

Platí zde pravidlo, kdo dobře plánuje a své plány plní, musí zaručeně dojít i k plánovaným výsledkům. 

 

Samozřejmě mohou nastat nepředvídatelné okolnosti, jako nemoc dítěte nebo cokoliv jiného, což je naprosto normální a je potřeba s tím počítat. Je také naprosto v pořádku do svého diáře naplánovat odpočinek, relax, čas pro rodinu, děti a partnera.

 

Zároveň je důležité mít pořád na paměti, že hlavně na začátku každého podnikání je potřeba šlápnout na plyn.  Moje rada tedy zní.  Z počátku dejte do svého plánování a podnikání maximum.  To znamená hlídejte si pečlivě Váš čas vyhrazený na podnikání, ale i finance. Až se Vám podaří podnikání rozběhnout a dostanete ho do podoby, kdy Vám vydělává, můžete si dovolit trochu zvolnit.

 

3. Zajistěte spolehlivé hlídání dětí, které Vás nebude rozpylovat při práci

 

jak zajistit hlídání dětí

Spolehlivé hlídání dětí je takové, u kterého víte, že bude o děti nejen dobře postaráno, ale hlavně takové, u kterého víte, že nebudete každých 10 minut rušena. Tím mám na mysli to, že ten kdo Vaše dítě hlídá, nevolá každých pět minut o radu či pomoc. Toto rozpylování ubírá čas z Vašeho podnikání, ale hlavně rozhodí Vaši koncentraci.

 

Pokud už se věnujete činnosti podnikatelské, je potřeba využít efektivně veškerý čas, který jste na tuto činnost naplánovala a je důležité nebýt nikým a ničím rušena. Jediné co totiž nikdy zpět nevrátíte je čas a ten je pro Vás teď to nejcennější, co při rozjezdu podnikání musíte hlídat.

 

Proto vřele doporučuji. Vypnout telefon a nevěnovat se činnostem, které s podnikáním nesouvisí. Může se Vám totiž stát, že konečně dáte hlídat dítě, máte vyhrazený čas 4 hodiny na podnikání, máte naplánovano udělat kus práce, vydělat peníze a Vám zazvoní telefon jednou, dvakrát a máte čas z podnikatelského ukrojený. Logicky i z financí. A nakonec zjistíte, že jste nestihla nic z toho, co  jste si naplánovala udělat. A tak to přehodíte na jiný den.

 

Takto to často na začátku dělá hodně začínajících mamimek. Pak na konci měsíce zjistí, že měly přece naplánovaných krásných 15 hodin na podnikání. V reálu, ale nic nestihly a nic také nevydělaly. Když to půjde takto měsíc, dva, tři uzavřou své podnikání s tím, že jim nefunguje, a že se podnikáním uživit nedá.

 

Viníka je potřeba, ale hledat v zrcadle:-).  Až se Vám podnikání rozjede a funguje, tak je možnost zvolnit. Je to stejné jako start letadla, aby vzlétlo musí jet určitou dobu na plný plyn. A až vzlétne, můžete ubrat. Proto je důležité, hned od začátku,  umět dobře pracovat s časem. Chránit si ho. Naučit efektivně a dobře plánovat jak čas, tak i aktivity spojené s podnikáním a samozřejmě i výdělky.

 

 

8. JAK SKLOUBIT PODNIKÁNÍ S DĚTMI A RODINOU

 

Pokud chcete mateřskou dovolenou využít k tomu, že se postavíte na vlastní nohy a pokusíte se rozjet své vlastní podnikání, je potřeba umět kloubit rodinný a podnikatelský život dohromady. Jsou dva tábory maminek. Jedny říkají, že se nedá sedět na dvou židlích a dělat dvě věci naráz. Starat se dobře o děti a rodinu a při tom i úspěšně podnikat. Tyto maminky zastávají názor, že buďto rodinu, děti nebo podnikání musíte někde šidit.

 

Druhý tábor maminek je názoru, že právě mateřská je ideální doba tyto dvě věci skloubit a rodina je potom spokojenější a mají na sebe více času. Je v rodině i u dětí méně stresu a finanční příjem rodiny je stabilnější. Mnohdy i vyšší než kdyby chodili oba rodiče do klasického zaměstnání.

 

1. Rodinný čas

Je to úhel pohledu každé maminky a je jen a jen na ní, jak to cítí právě ona. Ani jeden způsob není o nic horší ani o nic lepší. Každá jsme jiná, každá máme jiné priority, každá jinou povahu, jiné rodinné zázemí, jiného partnera, nebo jsme i bez partnera. Proto zastávám názor, že není důležité jestli podnikáte, či nepodnikáte, ale jestli tak, jak žijete jste spokojená a štastná. Pokud ano, tak není důvod přece něco měnit.

 

Jestli Vás baví zaměstnání, máte to tam ráda a chcete se tam vrátit po mateřské, tak to také není špatně. I tak si můžete rozjet něco bokem, co Vám bude přinášet do rozpočtu peníze navíc. Mateřská Vám má ukázat jen směr, kterým se toužíte vydat dál a může být pro Vás příležitost vyzkoušet si něco nového a zjistit tak, jaká bude Vaše další cesta po mateřské dovolené.

 

Skloubit podnikání s rodinou není zas až tak složité, pokud si opět dokonale naplánujete čas. Tentokrát  ale nejde o plánovaní pouze Vašeho času na podnikání, ale plánovaní času celé rodiny.

Abyste dokázala skloubit všechny aktivity právě s rodinou, musíte brát ohledy na všechny členy své rodiny. Tím mám na mysli tedy i aktivity partnera, dětí, prarodičů, společného trávení času, dát prostor a volnost všem a neplánovat podnikání tak, aby bylo na úkor jiných aktivit rodiny.

 

2. Podnikatelský čas

To je velmi důležitý moment plánovat čas na podnikání, dodržet ho a skloubit s rodinou. Nejprve byste měla tedy naplánovat ten rodinný čas, rozepsat si pracovní den partnera, zahrnout do plánovaní času i jeho koníčky a aktvity, kroužky dětí, povinnosti, které musíte udělat ať už nákupy, žehlení, domácnost, lékaře atd.

 

A pak do tohoto naplánovaného denního režimu zapasovat Vaše podnikatelské aktivity.Domluvit se s partnerem či rodinou, které činnosti můžete vzájemně na sebe delegovat,  zjistit čas kdy může hlídat partner, kdy třeba kamarádka, nebo prarodiče. Udělat si v těchto časech pravidelnost a pokud možnost je neměnit. Neměnit proto, aby každý z Vás měl svůj čas pro sebe.

 

jak začít plánovat

 

3.  Jak plánovat hlídání dětí

Já mám domluvené, že každé úterý hlídají děti babička s dědou takto to funguje už 4 roky. Oni ví, že jiné dny v týdnu si mohou plánovat své aktivity, ale úterky jsou vyhrazené pro mé podnikání. Dopoledne píšu články na web, odpoledne mám osobní konzultace. Ano i tento článek píšu v úterý v 9.30 hodin. :-). Dříve jsem měla tendenci volat, kdy jsem potřebovala, ale dlouhodobě to takto nejde. I prarodiče chtějí mít své soukromí a nemají povinnost Vám hlídat, kdy Vy zrovna v uvozovkách „písknete“.

 

Je to možná drsné říci, ale čím dál více se setkávám s tím, že si rodiče dětí často stěžují, že prarodiče nechtějí hlídat. Když je to jednou dvakrát týdně ano, ale každý den nejsou ochotni. Často se dnes za to na prarodiče zlobíme, protože pracovní doba rodičů je jiná, často až do večera a nemá kdo děti hlídat.

 

Ale upřímně, kdybyste byli na jejich místě, chtěli byste Vy sami být takto každodenně svázáni povinností hlídání? Navíc Dnes babičky neodcházejí do důchodu v 53 letech jako tomu bylo dříve, ale daleko později. Nejsou už tak vitálními babičkami, plné elánu a energie, a proto se nedivte, že jsou více unavené a chtějí mít i více klidu. Hlídat v 53 letech je něco jiného než hlídat v 65 nebo i ve starším věku, proto na to moc nespoléhejte!

 

Raději si domluvte hlídání jeden den v týdnu na celý den, uděláte kus práce a budete spokojení všichni. Další den se zkuste domluvit třeba s kamarádkou, která také podniká a má malé děti, že jedno odpoledne budete hlídat Vy její děti a  ona se bude naplno věnovat podnikání a druhý den si to vyměníte. Funguje to i mě takto velmi dobře. A třetí den si domluvte partnera na hlídání pokud to jde, aby alespoň jednou týdně hlídal děti odpoledne on a Vy se věnovala rozběhu podnikání.

 

Pokud to nejde z jakékokoliv důvodu, je možné třeba dopoledne dát dítě do mimiškoličky na 3 hodinky a opět zvládnout kus práce. Je to opravdu jen o tom dobře to promyslet a rozplánovat s celou rodinou a diářem a termíny hlídání dodržovat.

 

9. JAK ZAČÍT PLÁNOVAT FINANCE A VÝDĚLKY V PODNIKÁNÍ

Jak naplánovat finance a výdělky v podnikání se odvíjí od toho, jaký obor podnikání jste si vybrala. Je to hodně individuální. Na začátku podnikání učím maminky, aby investice do podnikání byla minimální. Hodně podnikání se dá rozjezd opravdu bez větších investic. Je potřeba si své finance umět dobře hlídat a také si je umět dobře rozplánovat.

 

Touto tématu se podroběji věnuji ve svém ebooku Jak najít odvahu a začít podnikat na mateřské dovolené.  Součástí tohoto ebooku jsou i pracovní listy a další bonusy, které Vás provedou krok za krokem jak s podnikáním začít. A samozřejmě finačním i časovým plánováním podrobně.

 

Ebook jak najít odvahu

Obecně radím všem maminkám, najděte takový podnikatelský nápad, který nebude potřebovat investici větší než 20.000,-. Kdyby náhodou Váš plán nevyšel, je to částka, kterou jste schopna do roka vrátit. Do větších investic bych se jako maminka na mateřské dovolené, která nemá dostatečné stabilní finanční zázemí, rozhodně nepouštěla.

 

Je hodně podnikatelských záměrů, které lze rozjet i bez větších investic, lze je dobře naplánovat a naopak do roka při správných postupech a zásadách vydělávat slušný finanční obnos, který Vám bude buďto příjemným zpetřením k mateřské nebo později po mateřské i hlavím zdrojem příjmu.

 

1.Založte si šanon, kde si budete ukládat jak týdenní, tak měsíční přehledy svých aktivit

Týdenní a měsíční přehled Vám dá jasnou vizi i výstup

  • kterým aktivitám se máte a budete věnovat.
  • kolik času Vám aktivity zaberou včetně přípravy, dopravy
  • jaký možný výdělek můžete za tuto Vaši aktivitu reálně můžete vydělat a jaké jsou náklady
  • jak naplánovat harmonogram hlídání dětí

jak začít plánovat

Uvedu praktický příklad. Budete doučovat třeba děti cizí jazyk. Nebo je učit hrát na klavír nebo povedete nějaký kurz cvičení atd.

Vypište si aktivity do tabulky, kolik času nad nimi strávíte i s přípravou, cestou, kolik máte náklad na tuto hodinu (benzín, materiál, pomůcky atd.) a kolik reálně vyděláte. Takovou tabulku si vypracujte z počátku jen na týden dopředu ať máte přehled o tom,  z čeho, za jak dlouhou dobu a kolik jste schopna vydělat peněz a jaký náklad na to potřebujete.

2.Každý měsíc si na konci udělejte zpětnou analýzu,

které aktivity jsou pro Vás nejméně časově náročné a mají pro Vás dobrý finanční výstup. Doporučuji dělejte si tyto přehledy  a zpětné analýzy poctivě po celý rok. Zakládejte si jednotlivé týdenní i měsíční tabulky do šanonu.

3.Na konci roku získáte jasný přehled o tom:

  • jaké činnosti k podnikání zvolit nebo jaké nové příležitosti k možným výdělkům Vám vznikly
  • zpětně zjistíte, které aktivity Vám nejvíce vydělávaly 
  • kolik času Vám zabraly a jaký byl finanční efekt na hodinu
  • analýza Vám jasně ukáže, kterým činnostem  je dobré se věnovat více, protože byly výdělečné a zároveň zabraly méně času
  • a naopak,  které Vám zabraly hodně času, ale nevydělaly tolik peněz.

Mějte krásný den, těšte se na pokračování a pokud se Vám článek líbí

sdílejte ho, prosím.

Určitě tím pomůžete jiné mamince, pro která třeba právě přemýšlí o tom jak začít podnikat 🙂

S úctou Jana

Jana Vojtášková
Jsem podnikatelkou srdcem i duší :-) Díky svým podnikatelským zkušenostem pomáhám maminkám na mateřské dovolené se v čemkoliv realizovat, tak aby je pracovní, maminkovský i partneský život naplňoval a byl v rovnováze.
Příběh jak se z ustrašené maminky na mateřské dovolené může stát maminka podnikatelka si přečtěte >>ZDE<<

Stáhněte si zdarma ebook PROČ SE REALIZOVAT NA MATEŘSKÉ DOVOLENÉ a začněte realizovat své sny :-)
Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.